ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR AKIM: TARAFTAR TURİZMİ


Canbaba İ. E. , Canbaba Z.

I. ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ , Erzincan, Turkey, 7 - 09 April 2016, vol.1, no.1, pp.664

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.664

Abstract

Günümüzde turist eğilimleri kitle turizmi yerine alternatif turizme özelliklede ilgi turizmine yönelmektedir. Turistler, hobileri, merakları ve ilgilendikleri spor dalına göre farklılık göstermektedirler. Spor turizmi başlığı altında değerlendirilen taraftar turizmi, ülkemizde adını yeni duyurmaya başlayan ve çok hızlı gelişme gösteren, bir turizm alt dalıdır. Taraftar turizmi; takımlarına son derece bağlı olan taraftarların bireysel veya örgütlenmiş olarak; takımlarını desteklemek amacıyla onlarla beraber şehir dışına hatta ülke dışına seyahat etmeleri sonucu ortaya çıkmış bir turizm alt türüdür. Taraftar Turizmi’ni Spor Turizmi’nden ayıran fark; Paket tur şeklinde müşteriye sunulması ayrıca maç öncesinde ve sonrasında farklı aktivitelere yer verilmesidir. Bu turizm türü, aynı zamanda kolektif turizmin içinde de yer almaktadır. Yurt dışında, özellikle Avrupa da oldukça yaygındır. Türkiye’de de bazı oteller ve tur operatörleri, taraftar turizminin örnek uygulamalarına başlamıştır. Bu çalışmada amaç; Türkiye de çok fazla bilinmeyen taraftar turizmini tanımlamak ve bu yeni turizm alt türüne dikkat çekmektir. Çalışma yöntemi betimsel analiz olup, ikincil kaynaklardan veriler toplanmıştır. Akademik kaynaklar, spor haber siteleri ve tur operatörlerinin web siteleri taranmıştır. Elde edilen veriler ışığında bulgular analiz edilerek çalışma tamamlanmıştır.                 

Anahtar Kelimeler: Spor, taraftar, alternatif turizm, paket tur