Investigation of the Structural Behavior of Reinforced Concrete Columns Produced With Natural Perlite under Cyclic Loading Test


Atlı S., Yalçıner H., Turan A. İ., Çelik A., Kumbasaroğlu A., Bulut H. A.

4th International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2023 (IEACES2023), Karabük, Turkey, 31 May - 02 June 2023, pp.25-38

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-38
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde betonarme yapılar oldukça yaygın kullanıma sahiptir. Bu yaygın kullanım bu alana olan ihtiyacı gün geçtikçe artırmaktadır. Betonarmenin günümüzde farklı alanlarda kullanılma ihtiyacının artması, beton teknolojisi alanında da bazı gelişmelere neden olmuştur. Betona olan bu ihtiyaç zamanla başka alternatiflerin ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Betona olan bu ihtiyaç, hammaddesi olan agrega için bizleri alternatif düşünmeye teşvik etmiştir. Ülkemizin rezervleri açısından zengin olarak bulunan perlit, geleneksel betonda kullanılan agregaya göre daha hafif, sürdürülebilir, ekonomik bir malzeme olması sebebiyle araştırmaya konu olmuştur. Perlit rezervlerimizin çok bulunmasına karşın bu rezervlerin sadece belirli bir kısmını kullanmamız ve perlitin sadece inşaat sektörü için yalıtım malzemesi olarak kullanılması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu bağlamdan yola çıkarak doğal ham perlit agregasını kullanarak yapısal eleman üretilmiştir. Çalışma kapsamında C20 ve C40 basınç dayanımlarına sahip geleneksel ve perlitli olmak üzere her basınç dayanımından 2’şer adet betonarme kolonu üretilmiştir. Üretilen betonarme kolonlar sabit eksenel yük ve tersinir tekrarlanır yanal yükleme altında deneyleri gerçekleştirilmiştir. Farklı beton basınç dayanımlarında hem perlitli hem de geleneksel betonarme kolonlarının yapısal davranışı incelenmiştir. Yük-deplasman, süneklik, rijitlik ve enerji yutma kapasiteleri bakımından bu iki malzeme için davranış farklılıkları ortaya konularak, perlitin agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Deneysel bulgular neticesinde perlitin betonarme kolonlarda agrega olarak kullanılmasıyla taşıma gücü kapasitesi bakımından olumlu sonuçlar elde edilmesine rağmen, perlitli kolonların süneklik, rijitlik ve enerji yutma kapasiteleri bakımından geleneksel betonarme kolonlara göre yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.