Otel İşletmelerinde Algılanan İş Güvencesizliği, İş Stresi ve Duygusal Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

ALAGÖZ G., BAŞ M.

22. Ulusal Turizm Kongresi, Burdur, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.850-861

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.850-861
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

It is expected that job performance will decrease in enterprises where job insecurity perception is high. While the stress levels of employees experiencing job insecurity will increase, their quality of life will also be adversely affected. Moreover, the emotional commitment of employees who experience job insecurity and stress will lessen. The aim of this research is to determine the relationships between job insecurity perception, job stress, and emotional commitment of hotel employees. In this context, employees of 4 and 5 star hotels in Antalya/Side and Erzurum/Palandöken regions constitute the research universe. Data was collected from 240 employees using the survey technique with a convenience sampling method. In the analysis of the data, correlation analysis was used as well as descriptive statistics. As a result of the correlation analysis, it was detected that there is a positive relationship between job insecurity and job stress and a negative relationship between job insecurity and emotional commitment. In addition, a negative relationship was found between job stress and emotional commitment.


Çalışanlarının iş güvencesizliği algısının yüksek olduğu işletmelerin iş performansının düşmesi beklenen bir durumdur. İş güvencesizliği yaşayan çalışanların stres düzeyleri artarken hayat kaliteleri de olumsuz etkilenecektir. Ayrıca iş güvencesizliği ve stres yaşayan çalışanların işletmelerine olan duygusal bağlılığı da azalacaktır. Bu araştırmanın amacı, otel çalışanlarının iş güvencesizliği, iş stresi ve duygusal bağlılık algıları arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu kapsamda Antalya/Side ve Erzurum/Palandöken bölgelerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 240 çalışandan anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda iş güvencesizliğiyle iş stresi arasında pozitif, iş güvencesizliğiyle duygusal bağlılık arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca iş stresiyle duygusal bağlılık arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.