Otopark Problemlerinin Kent Merkezi Bazında Etüdü ve Çözümsel Yaklaşımı (Erzincan İli Örneği)


Mazlum Y. , Bayata H. F. , Bayrak O. Ü. , Pehlivan H.

Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, Mardin, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.115-126

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115-126

Abstract


Çalışmanın amacı, otopark etütlerinin sahada uygulama aşamasının standart bir şekilde yapılması, rapor edilmesi; mevcut trafik yükünün ve gelecekte eklenecek trafik yükünü de dikkate alarak güncel veri entegrasyonunu sağlayacak şekilde bir etüt planlama ve uygulama aşamasından geçmesini sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan yoğun park alanlarının oluştuğu noktalar meydana getirmektedir. Erzincan ili kent merkezinde yaygın bir sorun haline gelen park sorununa çözümsel bir yaklaşım olarak mevcut otopark durumunu ve kullanımını belirlemek, kent merkezinde gerekli etütlerin yapılarak uygun otopark noktalarının tespitini sağlamaya yönelik bir çalışma yapılmıştır. İl merkezinin en yoğun noktasını Dörtyol mevki oluşturmaktadır. Yoğun parklanma alanları bu merkezden etrafa yayılmaktadır. Araştırmada yöntem olarak mekansal analiz yöntemi kullanılmıştır. Otopark etütlerinin sağlam verilerle tespiti ve alan yetersizliklerinin belirlenmesi için bulgular, bir yıl boyunca kent merkezinde belirlenen noktalardan toparlanmıştır. Bu gözlem doğrultusunda yoğun parklanma noktaları, yoğun saat dilimleri ve günleri tespit edilerek bulgular ARCGIS 10 programında analiz edilmiştir. Gözlemler CBS programı yardımı ile yapılan 12 aylık süreyi kapsamaktadır. İl merkezine ait 44 ayrı parklanma noktası da dörtyol denen kent merkezinin etrafında toplanmaktadır. Sonuç olarak Erzincan il merkezinin yapısının ve otopark kapasitesinin trafik ve araç yoğunluğunu karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda otopark sorunlarına çözümsel yaklaşımlar sunmak adına yeni park alanlarının olası yerleri yapılan analizler yardımıyla belirlenmiştir.