EBÛ UBEYDE MA‘MER b. el-MÜSENNÂ, MECÂZÜ’L-KUR’ÂN’I ve MUKADDİMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Aksakal Z. N.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.83-104, 2015 (Peer-Reviewed Journal)