Kesişimsellik Yaklaşımından Hareketle Kentsel Mekana İlişkin Baskı Dinamiklerini Düşünmek: Türkiye'de Kadınların Kent Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme


Kemahlı Garipoğlu F., Yıldız Karakoç D., Sezer Şanlı A.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.10, no.2, pp.1136-1164, 2023 (ESCI)