Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Döşemelerin Eğilme Davranışının Araştırılması


Creative Commons License

Kumbasaroğlu A., Yalçıner H., Sezgin H. İ., Turan A. İ., Çelik A., Yangibayev U.

the 10th International Scientific Research Congress -Science and Engineering, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The main feature that separates reinforced concrete slabs from load and/or moment bearing elements such as columns and beams during the design phase is that the shear force is met by the concrete and no transverse reinforcement is required. In addition, although the flexural behaviors of reinforced concrete beams and slabs are partially similar to each other, the behavior is different in case of corrosion formation. Within the scope of the research, it is planned to conduct experimental studies of a total of six (6) two-sided and corroded reinforced concrete bearing slab plate specimens, including one (1) reference specimen, to be produced under the effect of monotonic axial flexure load. An accelerated corrosion method will be used in order to corrode the specimens of reinforced concrete bearing slab plates to be produced. The actual values of the corrosion levels at different levels designed within the scope of the research will be determined by gravimetric studies by breaking the reinforced concrete specimens after monotonic flexure tests and removing all reinforcement bars. Corrosion levels in both short and long directions of reinforced concrete bearing slab specimens will be taken into account in terms of moment capacities to be determined in both directions based on the Fracture (Yield) Line Theory. Thus, it will be ensured that the actual corrosion levels and moment carrying capacities obtained in both directions, test results can be discussed for 12 (twelve) corroded reinforced concrete slab plates. With a new model to be developed within the scope of the research for moment carrying capacity, it will be possible to verify the data of previous studies in the literature. 

Tasarım aşamasında betonarme döşemeleri kolon, kiriş gibi yük ve/veya moment taşıyan elemanlardan ayıran temel özellik kesme kuvvetinin beton tarafından karşılanarak enine donatıya ihtiyaç duyulmamasıdır. Buna ek olarak betonarme kiriş ve döşemelerinde eğilme davranışları kısmen birbirine benzerlik gösterse de korozyon oluşumu durumunda davranış farklıdır. Araştırma kapsamında monotonik eksenel eğilme yükü etkisi altında olacak şekilde laboratuvar şartlarında üretilecek bir (1) adedi referans numune olmak üzere toplam altı (6) adet iki doğrultulu ve korozyonlu betonarme taşıyıcı döşeme plaka numunelerinin deneysel çalışmalarının yürütülmesi planlanmıştır. Üretilecek betonarme taşıyıcı döşeme plaka numunelerin korozyona uğratılması amacıyla hızlandırılmış bir korozyon yöntemi kullanılacaktır. Araştırma kapsamında tasarlanan farklı düzeylerdeki korozyon sevilerinin gerçek değerleri, monotonik eğilme testlerinden sonra betonarme numuneler kırılarak ve tüm donatı çubukları çıkarılarak, yapılacak olan gravimetrik çalışmalar ile belirlenecektir. Betonarme taşıyıcı döşeme plaka numunelerinin her iki kısa ve uzun doğrultularındaki korozyon seviyeleri, Kırılma (Akma) Çizgileri Teorisine dayanan iki her iki doğrultuda belirlenecek olan moment kapasiteleri açısından dikkate alınacaktır. Böylece, her iki doğrultuda elde edilen gerçek korozyon seviyeleri ile moment taşıma kapasiteleri, test sonuçlarının 12 (on iki) adet korozyonlu betonarme döşeme plakaları için tartışılabilmesi sağlanacaktır. Moment taşıma kapasitesi için araştırma kapsamında geliştirilecek olan bir yeni model ile literatürde bulunan daha önceki çalışmalara ait verilerin doğrulanması yapılabilecektir.