Investigation of Lighting Level in Terms of Occupational Health and Safety: An Example of a Ready-Made Clothing Business


Sabır E. C. , Demir E.

6th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2021), Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2021, pp.349

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.349

Abstract

In the ready-made clothing industry, which is one of the labor-intensive sectors, there are many risk factors that can adversely affect the safety and health of the employees in the working environment. One of these risk factors is insufficient or excessive lighting used. A good lighting system is needed in the workplace so that employees can notice a danger and take immediate action against dangers. Insufficient or excessive lighting in the workplace is a situation that increases the possibility of occupational accidents as well as negative psychological and physiological effects. Within the scope of the research, lighting measurements were made in accordance with the COHSR-928-1-IPG-039 standard in a garment business operating in the Eastern Anatolia Region. Measurements were made at 20 different points in the facility where both natural and artificial lighting were used. According to the illumination measurement results, it was observed that the illumination was above the minimum illumination level at all points except for the press-button machine.

This work is supported by Çukurova University Scientific Research Projects Unit (BAP) with project number FDK-2021-13466.

Emek yoğun sektörlerden biri olan hazır giyim sektöründe çalışma ortamı içerisinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını olumsuz

yönde etkileyebilecek birçok risk etmeni bulunmaktadır. Bu risk etmenlerinden biri de kullanılan aydınlatmanın yetersiz veya aşırı

olmasıdır. İşyerinde çalışanların bir tehlikeyi fark edebilmesi ve tehlikelere karşı hemen önlem alabilmesi için iyi bir aydınlatma

sistemine ihtiyaç vardır. İşyerinde aydınlatmanın yetersiz veya aşırı olması, olumsuz psikolojik ve fizyolojik etkilerinin yanında iş

kazası meydana gelme ihtimalini de arttıran bir durumdur. Araştırma kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren

bir konfeksiyon işletmesinde COHSR-928-1-IPG-039 standardına göre aydınlatma ölçümleri yapılmıştır. Hem doğal hem de yapay

aydınlatmanın kullanıldığı işletmede 20 farklı noktada ölçümler yapılmıştır. Aydınlatma ölçüm sonuçlarına göre sadece çıt çıt

makinesi dışında diğer tüm noktalarda aydınlatmanın minimum aydınlatma düzeyi üzerinde olduğu görülmüştür.

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından FDK-2021-13466 proje numarasıyla

desteklenmektedir.