2013 YILI SOLUNUM SİSTEMİ ÖLÜMLERİNİN İLLERİMİZE GÖRE DAĞILIMI


ÜNVER E. , ALTIN S., DEMİR Ö. F.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ, Turkey, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey