TİP II DİYABET VE İNTERVAL ANTRENMAN İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Akcan İ. O., Tetik Dündar S.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO SPORTS AND SOCIAL SCIENCES, Sakarya, Turkey, 10 - 11 November 2022, pp.146-150

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146-150
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Çok faktörlü bir metabolik bozukluk olan Tip 2 diyabet, dünya çapında artan prevalansı ile küresel

salgın halini almıştır. Yüksek kan şekeri, insülin eksikliği ve insülin direnci ile karakterize bir hastalıktır.

Genetik ve çevresel faktörlerin etken olduğu Tip 2 diyabet, yaş, obezite, sedanter yaşam tarzı ve yüksek

enerji alımı ile ilişkilendirilmektedir. Tip 2 diyabet hastalarında, insülin salınımı yetersiz, glukoz homeostazı

bozulmuş durumdadır. Bu diyabet türü, serbest radikallerin artmasına, antioksidan azalmasına

ve oksidatif stresin tetiklenmesine neden olmaktadır. Egzersiz, Tip 2 diyabette yaşanan süreçleri kontrol

altına alabilen non-farmakolojik yöntem olarak kabul edilir. Farklı şiddetlerde yapılan aerobik egzersizlerin,

Tip 2 diyabet göstergelerinde iyileşmelere neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca, düzenli yapılan

egzersizler, antioksidan kapasiteyi geliştirerek, reaktif oksijen türlerinin neden olduğu oksidatif hasarı

azaltabilmektedir. Derleme türünde tasarlanmış bu çalışmada, farklı varyasyonlarda uygulanan interval

antrenman yönteminin Tip 2 diyabet hastalığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, interval

antrenmanların, zaman ekonomisi, fizyolojik fonksiyonların iyileşmesi ve gelişimi bakımından, uzun

süreli devamlı egzersizlere nazaran daha etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, belirtilen etkilerin

Tip 2 diyabetli hastalar için de geçerli ve önemli olduğu belirlenmiştir. Özellikle yüksek şiddetli interval

antrenmanların (HIIT), hastalara bedenen getireceği yük ve kontrendikasyonlar düşünülerek, gözlem

altında, doğru bir şekilde planlandığında; etkili, alternatif bir egzersiz protokolü olduğu belirlenmiştir.