ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİ İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SANAL KAYTARMANIN ARACILIK ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Baş M.

29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.362-372

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.362-372
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine whether virtual loafing has an intermediary role in the relationship between perceived executive support and job performance. Perceived manager support can be expressed in the form of belief or perception that the employee's contribution to the business is considered valuable and cared by the manager. Job performance can be defined as the effort made by the employee while performing his / her duties in the workplace. Cyber loafing is the use of the business internet for employees in their private business during working hours. In this context, data were collected by questionnaire technique from 322 public employees in the Directorate of Youth and Sports in Erzincan province. Using SPSS 17 and AMOS 22 package programs, the perceived level of manager support, job performance and virtual loafing behavior of the employees were correlated with the obtained data.As a result of the analysis applied to the data,  it was determined that perceived supervisor support negatively affects cyberloafing and positively affects job performance. On the other hand, cyberloafing negatively impacts job performance. Also, it was found that cyberloafing has a partial mediating role in the relationship between perceived supervisor support and job performance.

Bu çalışmanın amacı algılanan yönetici desteği ve iş performansı arasındaki ilişkide sanal kaytarmanın aracı rolünün bulunup bulunmadığını incelemektir. Algılanan yönetici desteği, çalışanın işletmeye yaptığı katkının yönetici nezdinde değerli kabul edilip önemsendiğine dair çalışanda oluşan inanç veya algı şeklinde ifade edilebilir. İş performansı, çalışanın işyerindeki görevlerini yerine getirirken göstermiş olduğu çaba olarak tanımlanabilir. Sanal kaytarma davranışı ise çalışanların işletmenin internetini mesai saatlerinde kendi özel işlerinde kullanmasıdır. Bu kapsamda, Erzincan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde çalışan 322 kişiden anket tekniğiyle veri toplanmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 17 ve AMOS 22 paket programları kullanılarak çalışanların algılanan yönetici desteği, iş performansı ve sanal kaytarma davranışı düzeyleri ilişkilendirilmiştir. Uygulanan analizler sonucunda algılanan yönetici desteğinin sanal kaytarmayı olumsuz ve iş performansını olumlu yönde etkilediği, sanal kaytarmanın ise iş performansını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, sanal kaytarmanın algılanan yönetici desteği ve iş performansı arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolünün bulunduğu kaydedilmiştir.