Fazla Kilolu Ve Obez Bireylerde Antropometrik İndeksler İle Kardiyometabolik Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


Karahan Yılmaz S.

4.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, 24 - 25 December 2020, pp.213-214

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.213-214
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Obezite ve obeziteyle ilişkili sağlık risklerinin tanımlanmasında birçok farklı antropometrik indeks kullanılmaktadır. Bu araştırma fazla kilolu ve obez bireylerde antropometrik indeksler (beden kütle indeksi (BKİ), bel çevresi, bel/kalça oranı, bel/boy oranı, viseral adipozite indeksi (VAİ)) ile kardiyometabolik risk faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya Aralık 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne başvuran bireyler dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında anket formu, antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi), biyokimyasal parametreler (açlık kan şekeri (AKŞ), total kolesterol, trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K)) ve kan basıncı ölçümü kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmaya yaş ortalaması 52.90 ±16.08 olan 137 (%34.3) erkek ve 263 (%65.7) kadın olmak üzere 400 birey katılmıştır. BKİ’ye göre; bireylerin % 20.3’ü normal kilolu, %30.8’i fazla kilolu ve %49.0’ı obez olarak belirlenmiştir. Erkeklerde kan basıncı ile bel çevresi ve bel/kalça arasında; VAİ ile total kolesterol, TG, LDL ve HDL değerleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınlarda ise BKİ, bel çevresi, bel/kalça, bel/boy, VAİ ile kan basıncı, kolesterol, TG ve LDL değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Antropometrik indeksler ve kardiyometabolik risk faktörleri arasında ilişki cinsiyete göre değişmektedir.