Distance Education Experiences of Physical Education and Sports Teachers: Covıd-19 Pandemic


Creative Commons License

Esentürk O. K., Seçer E., İlhan E. L.

Anatolia Sport Research, vol.2, no.2, pp.11-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/anatoliasr.12
  • Journal Name: Anatolia Sport Research
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.11-25
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:
Bu araştırmanın amacı Covid
-
19 pandemi sürecinde beden eğitimi
ve spor öğretmenlerinin
uzaktan eğitim deneyimlerini incelemektir.
Materyal ve Metod:
Tanımlayıcı nitel metodoloji modelinde tasarlanan bu araştırmaya, seçkisiz
olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen 11 (7 Erkek, 4 Kadın) beden
eği
timi ve spor öğretmeni katılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme verileri tematik olarak analiz edilmiştir.
Bulgular:
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin uzaktan eğitim modeline yönelik
deneyimlerinin incelendi
ği bu araştırmada, katılımcılardan toplanan verilerin analiz edilmesiyle 5
(beş) temaya ulaşılmıştır: 1) Genel görüşler, 2) Olumlu yanları, 3) Olumsuz yanları, 4) Engeller
ve 5) Öneriler. Ayrıca bu temalar kapsamında on dört (14) alt tema elde edilmiştir.
Sonuç:
Sonuç olarak beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin okulların kapatılması kararını
destekledikleri ancak uzaktan eğitim modeline güvenmedikleri belirlenmiştir. Katılımcılar
pandemi nedeniyle uzaktan eğitime ani bir geçiş yaşandığını kabul etmekle bir
likte, genellikle
olumsuz yönlere odaklandıkları görülmüştür. Katılımcılar uzaktan eğitim modeliyle beden eğitimi
ve spor gibi uygulamalı derslerin çok verimli geçmediğini ifade etmişlerdir. Araştırmada beden
eğitimi ve spor öğretmenleri uzaktan eğitimin o
lumlu tarafı olarak teorik derslerin önemli hale
gelmesi ve eğitim teknolojisi kullanımının artışını belirtmiştir. İlaveten katılımcılar, uzaktan
eğitim modeliyle yürütülen beden eğitimi ve spor dersinde yaşanan bazı olumsuz durumların
çözümüne yönelik öne
riler sunmuştur. Bu önerilerin öğretmenlerin kendilerini teknolojik açıdan
geliştirmesi ve devlet tarafından verilen desteğin artırılması çerçevesinde yoğunlaştığı
görülmüştür.Amaç:
Bu araştırmanın amacı Covid
-
19 pandemi sürecinde beden eğitimi
ve spor öğretmenlerinin
uzaktan eğitim deneyimlerini incelemektir.
Materyal ve Metod:
Tanımlayıcı nitel metodoloji modelinde tasarlanan bu araştırmaya, seçkisiz
olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen 11 (7 Erkek, 4 Kadın) beden
eği
timi ve spor öğretmeni katılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme verileri tematik olarak analiz edilmiştir.
Bulgular:
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin uzaktan eğitim modeline yönelik
deneyimlerinin incelendi
ği bu araştırmada, katılımcılardan toplanan verilerin analiz edilmesiyle 5
(beş) temaya ulaşılmıştır: 1) Genel görüşler, 2) Olumlu yanları, 3) Olumsuz yanları, 4) Engeller
ve 5) Öneriler. Ayrıca bu temalar kapsamında on dört (14) alt tema elde edilmiştir.
Sonuç:
Sonuç olarak beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin okulların kapatılması kararını
destekledikleri ancak uzaktan eğitim modeline güvenmedikleri belirlenmiştir. Katılımcılar
pandemi nedeniyle uzaktan eğitime ani bir geçiş yaşandığını kabul etmekle bir
likte, genellikle
olumsuz yönlere odaklandıkları görülmüştür. Katılımcılar uzaktan eğitim modeliyle beden eğitimi
ve spor gibi uygulamalı derslerin çok verimli geçmediğini ifade etmişlerdir. Araştırmada beden
eğitimi ve spor öğretmenleri uzaktan eğitimin o
lumlu tarafı olarak teorik derslerin önemli hale
gelmesi ve eğitim teknolojisi kullanımının artışını belirtmiştir. İlaveten katılımcılar, uzaktan
eğitim modeliyle yürütülen beden eğitimi ve spor dersinde yaşanan bazı olumsuz durumların
çözümüne yönelik öne
riler sunmuştur. Bu önerilerin öğretmenlerin kendilerini teknolojik açıdan
geliştirmesi ve devlet tarafından verilen desteğin artırılması çerçevesinde yoğunlaştığı
görülmüştür.