COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE PSİKO-SOSYAL DESTEK UYGULAMASINDA AKTİF ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Uyanık Negiz Z.

23. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 21 November 2021, pp.141-142

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-142
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

2019 yılında tüm dünyaya yayılmaya başlayan Covid-19 salgınının olumsuz etkileri kimi zaman farklı kimi zaman benzer yöntemlerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu denli büyük bir salgına hazırlıksız yakalanan veya gerekli tedbirleri almak noktasında geç kalan ülkelerde önemli sosyolojik ve psikolojik sorunlar da kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde son dönemlerde nispeten daha önemli bir imaja ve itibara sahip olmaya başlayan sosyal hizmet mesleği Covid-19 gibi sosyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkileri olan salgın durumlarında da kritik öneme sahip bir rolü vardır. Sosyal hizmet uzmanları sosyal politikaların uygulanması noktasında adeta bir aracılık rolü üstlenmektedir. Başka bir ifade ile sosyal politikaların toplumda hayat bulmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanları salgın dönemleri gibi ekstrem durumlarda uygulanacak olan sosyal politikaların ne düzeyde toplumda yer bulduğunu ve işlevsel olduğunu anlamak noktasında önemli bir bilgi kaynağı niteliği de taşımaktadır. Bu araştırmada bahsi geçen çıkış noktalarından hareketle Covid-19 salgın dönemindeki olumsuz algıların ve sosyolojik etkilerin en aza indirgenmesi için ve Covid19’dan etkilenen insanlara yardım etmek amacı için oluşturulan “Psiko-Sosyal Destek Uygulaması”nın toplumda ne ölçüde karşılık bulduğu ve işlevsel olduğu, uygulamanın sosyal politikaların uygulayıcıları olan sosyal hizmet uzmanları tarafından nasıl algılandığı keşfedilmeye çalışılacaktır. Böylece Covid-19 salgın döneminde oluşturulan yeni bir uygulamanın toplumsal düzeyde ne ölçüde yer bulduğu da anlaşılabilecektir. “Psiko-Sosyal Destek Uygulaması” Covid-19 salgını ile birlikte Mart sonunda hayata geçirilmiş ve pek çok vatandaşa sosyal hizmet uzmanları tarafından destek verilmiştir. Psiko-sosyal destek sorunların ortadan kaldırılması, toplumun yeniden inşası, toplumsal kaynakların tekrar çalışır hâle getirilmesi, bireysel ve toplumsal düzeyde ilişkilerin yeniden sağlanması, etkilenen kişilerin ve onlara yardım eden çalışanların en kısa sürede normal hayatlarına geri dönmeleri için destek verilmesi ve psikolojik uyumsuzluklar ya da bozuklukların ortaya çıkmasının önlenmesini içermektedir. Uygulama içeriğinde farklı unsurları barındırmaktadır. Psikososyal müdahale araçları olarak değerlendirilen bu unsurlar ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi, psikolojik ilk yardım, sevk etme ve yönlendirme, bilgi merkezi oluşturma, toplumu harekete geçirme, sosyal projeler, eğitimler, çalışana destek şeklinde ifade edilmektedir. Salgın sürecinde çevrimiçi (online) eğitimler, aile danışmanlığı hizmeti telefon ve online görüşmeler, engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması, engelli, yaşlı ve 142 yakınlarına salgın tedbirlerine yönelik bilgilendirici rehberlerin hazırlanılması ve periyodik bilgilendirmelerin yapılması, salgın sürecinde çocuk ve ebeveynler için çeşitli rehberler ve önerilerin hazırlanması, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda bir takım koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gibi faaliyetlerde sosyal hizmet uzmanları “Psiko-Sosyal Destek Uygulaması” süreçlerinde bulunmuştur. Çalışmanın amacı doğrultusunda “Psiko-Sosyal Destek Uygulaması”nda aktif olarak halihazırda çalışmakta olan sosyal hizmet uzmanları ile demografik form ve yarı yapılandırılmış mülakat formları ile görüşmeler yapılacaktır. Yapılacak derinlemesine görüşmelerde “Psiko-Sosyal Destek Uygulaması” hakkındaki görüşleri ve algıları, uygulamanın hayata geçirilmesi noktasında yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimlerin neler olduğu keşfedilmeye çalışılacaktır. Bu araştırma ile “Psiko-Sosyal Destek Uygulaması”nın yeni bir bağlamda nasıl bir işlev gördüğü ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığı ve uygulayıcıların gözünden nasıl algılandığı keşfedilmeye çalışılacaktır.