Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin SportmenlikDavranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Koç Y., Seçer E.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.247-259, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.247-259
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to examine relationship between sportsmanship behaviors and respect levels of university students in sport sciences. The research group consisted of 302 university students who continued their education in sport sciences in 2016-2017 academic year. “Physical Education Course Sportspersonship Behavior Scale” (PECSBS) developed by Koç (2013), “Respect Scale” developed by Yazıcı & Yazıcı (2015) and personal information form created by the researcher were utilized in the study. The scores obtained by the students from the scales were examined according to the independent variables. In addition, the relationship between sportsmanship values and respect levels for the students was examined (Pearson). It was found that the scales was valid and reliable and could be used for university students. Sportsmanship behaviors and respect levels significantly differed according to the gender of the students (in favor of the girls) and the grade (in favor of 1st and 4th grades). It was understood that the scale scores of the students are not significantly different according to playing in university teams, actively doing sports and the type of sports. It was found total sportsmanship behaviors are significantly related to total respect levels positively. It is believed that the implementation of activities aimed at improving the level of respect of students in university will be helpful in improving sportsmanship behaviors of students. 

Bu araştırmanın amacı; spor bilimleri alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin sportmenlik davranışları ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında spor bilimleri alanında öğrenimlerine devam eden 302 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada Koç (2013) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Ölçeği (BEDSÖ)” ile Yazıcı & Yazıcı (2015) tarafından geliştirilen “Saygı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Öğrencilerin ölçeklerden aldığı puanlar bağımsız değişkenlere göre incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sportmenlik değerleriyle saygı düzeyleri arasındaki ilişkiye (Pearson) bakılmıştır. Ölçeklerin üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir ölçekler olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin sportmenlik davranışlarının ve saygı düzeylerinin cinsiyetlerine (kadınlar lehine) ve sınıf düzeylerine (1 ve 4. sınıflar lehine) göre bazı boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.  Ölçek puanlarının öğrencilerin üniversite takımlarında oynamalarına, aktif spor yapmalarına ve yaptıkları branş türlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Öğrencilerin sportmenlik davranışlarıyla saygı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Üniversitede öğrencilerin saygı düzeylerini geliştirmeye yönelik etkinlikler uygulamanın öğrencilerin sportmenlik davranışlarını geliştirmede faydalı olacağı düşünülmektedir.