Investigation of Experimental Models for Predicting Mechanical Properties of Corroded Reinforcement Bars


Creative Commons License

Karakelle E., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Ayaz Y., Turan A. İ., Çelik A.

19. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 March 2024, no.22, pp.117-125

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117-125
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Carbonation and chloride penetration, which occur as a result of various environmental effects in reinforced concrete structures, cause reinforcement bar corrosion. Physical and chemical deterioration processes caused by corrosion lead to section losses in pitting or homogeneous forms of reinforcement bar. With section losses, decreases are observed in the material characteristic properties of the reinforcement bar such as yielding strength, ultimate/failure strength and strain property. Within the scope of the current study, it was aimed to examine the models used in the existing literature to predict the mechanical properties of corroded reinforcement bars such as yielding strength, ultimate/failure strength and elasticity modulus, as a function of the corrosion ratio. For this purpose, an analytical study will be carried out on reinforcement bars with different reinforcement diameters, corrosion ratios and corrosion types. From the research to be conducted, it is expected that the prediction performances of the corrosion ratios taken into account in the studies in which previous models were developed will show a appropriate harmony with different corrosion ratios.

 Betonarme yapılarda çeşitli çevresel etkiler sonucu meydana gelen karbonatlaşma ve klorür penetrasyonu, donatının korozyona uğramasına sebep olmaktadır. Korozyon ile meydana gelen fiziksel ve kimyasal bozulma süreçleri donatının çukur veya homojen formlarında kesit kayıplarına yol açmaktadır. Kesit kayıpları ile donatının akma dayanımı, nihai/kopma dayanımı ve birim şekil değiştirme özelliği gibi malzeme karakteristik özelliklerinde azalmalar görülmektedir. Çalışma kapsamında mevcut literatürde yer alan korozyon oranının bir fonksiyonu olarak paslanmaya maruz kalmış donatıların akma dayanımı, nihai dayanım ve elastisite modülü gibi mekanik özelliklerini tahmin etmeye yönelik modellerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı donatı çapı, korozyon oranı ve korozyon tipine sahip donatı çubukları üzerinde analitik bir çalışma gerçekleştirilecektir. Yürütülecek araştırmadan, önceki modellerin geliştirildiği çalışmalarda dikkate alınan korozyon oranlarının göstermiş olduğu tahmin performanslarının, farklı korozyon oranlarıyla birlikte özgün bir uyum göstermesi beklenmektedir.