DESTİNASYON MARKA KİMLİĞİ OLUŞTURULMASINDA SEMBOLLER: ERZİNCAN LOGOLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

ŞEN N., Silahşör Y.

MTCON’xx20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Online, Turkey, 2 - 04 September 2020, no.1220, pp.1384-1410

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Online
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1384-1410
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Destinasyon pazarlaması oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır ve bünyesinde birçok alt başlık barındırır. Bunlardan bir tanesi destinasyon markalamadır. Destinasyonlar marka haline gelmek için isim, sembol, logo, kişilik gibi kimlik elemanlarına ihtiyaç duyar. Bu elemanların oluşturulması için bölgeyi diğer destinasyonlardan ayıran kimlik unsurları tespiti gerekmektedir. Bu çalışmada kent marka kimliği oluşturmak için gerekli olan sembol değeri taşıyan unsurlar ele alınmıştır. Araştırmada günümüzde Erzincan ilinde belediye, valilik ve çeşitli kurumlar tarafından kullanılan dokuz logodaki semboller incelenmiştir. Araştırma verileri 29 turizm sektör temsilcisine yöneltilen yapılandırılmış anket sorularından elde edilmiştir. Bu doğrultuda logolarda kullanılan sembollerin tespiti, destinasyonu temsil edip etmediği, logonun geliştirilmesine yönelik öneriler, sembollerin destinasyonun turistik özelliklerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Erzincan ili logolarında geçmişten günümüze gelen kültürel, doğal ve ekonomik değerler ön plana çıkmıştır. İlçelerin logoları görsel anlamda açıklayıcı sembollerden oluştuğu görülmüştür. Logoların geliştirilmesine yönelik sonuçlar sunulmuş, özellikle Kemaliye ilçe logosunun değişmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Öz

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Markalama, Kent Kimliği, Erzincan Logoları, Sembol