Reversion of German Culture After 1970s: The Kanake


Bakioğlu A.

İnsan Hareketliliği Uluslararası Dergisi, vol.1, no.1, pp.30-43, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research deals with the present-day reflections of the Kanak culture, which was established by the Turkish immigrants who lived in Germany, by presenting the immigration network scenes from different periods that had started to develop between Turkey and Germany since 1960s. The research aims to analyze, especially, the second-generation Turkish immigrants’ formation of working culture, social adaptation, and integration against the dominant German culture through the Kanak culture scenes in Germany. In the process of 60 years of becoming a citizen after being a guest worker, a new culture which bears grave traces of both cultures has emerged because of the contact and interaction of the two cultures. The culture is referred to as “Kanak” or “Kanaken,” which is seen in the neighborhoods occupied by those who came from especially Turkey. The research, on the one hand, focuses on the cultural differences between generations of Turkish immigrants in Germany. On the other hand, it analyzes the clash of dominant cultural codes with the diasporic cultural factors through the artistic productions which includes the Kanak culture that was formed by the Turkish immigrants among German culture.

Bu çalışma, 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye ile Almanya arasında örülen göç ağlarının birbirinden farklı dönemlerdeki görünümlerini ortaya koyarak, Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin inşa ettikleri Kanak kültürünün günümüzdeki yansımalarını ele almaktadır. Çalışma, 90’lı yılların sonuna doğru, özellikle ikinci nesil Türkiyeli göçmenlerin çalışma kültürü, sosyal uyum ve entegrasyonunun egemen Alman kültürüne karşı oluşumunu; Kanak kültürünün Almanya’daki görünümleri üzerinden incelemeyi amaç edinmektedir. Misafir işçilikten vatandaşlığa kadar geçen altmış yıllık süreçte, iki farklı kültürün teması ve karşılıklı etkileşimi sonucunda her iki kültürden ciddi izler taşıyan yeni bir kültür ortaya çıkmıştır. Özellikle Türkiye’den gelenlerin yoğun olarak yaşadıkları mahallelerde görülen bu kültür, günümüzde “Kanak” ya da “Kanaken” isimleriyle anılmaktadır. Çalışma bir yandan Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin nesilleri arasındaki kültürel farklılıklarına odaklanırken diğer yandan da Türkiyeli göçmenlerin Alman kültürü içerisinde oluşturdukları Kanak kültürünü içeren sanatsal üretimler üzerinden, egemen kültürel kodların diasporik kültürel öğelerle çatışmasını incelemektedir.