Socialist Realist Descriptions and Two Germanies in Anna Seghers' "The Decision"


Gülmez B.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.53, pp.193-201, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to address the post-war situation of Germany in light of the novel "The Decision" written by Anna Seghers, one of the East German Literature pioneers referring to socialist realist components. Many socialist writers were influenced by the socialist realism movement especially after the its declaration as the official literary ideology of Russia in the Writers' Union in 1934 and antifascist writers of the period were guided by the movement. Anna Seghers, who wrote literary works in the field of exile literature, handles her novel “The Decision”, which compares the situation of two Germanies between 1947 and 1951, immediately after the end of the war. After the war, Germany was divided into two and the difference between East Germany and West Germany became more obvious. In the novel, where the opposite concepts such as poverty and wealth, workers and bosses were clearly reflected, could be found the ideologies socialism and capitalism. Anna Seghers expertly handled two camps or class conflicts both geographically, ideologically and socially, and wrote socialist realistic novels after the Second World War.

Bu çalışmanın amacı, Alman Edebiyatının önde gelen yazarlarından Anna Seghers’in Karar adlı romanında sosyalist gerçekçilik ögelerine değinerek, savaş sonrası iki Almanya’nın durumunu roman ışığında ele almaktır. Sosyalist gerçekçilik akımının özellikle 1934 yılında Yazarlar Birliğinde Rusya’nın resmi edebi ideolojisi olmasından sonra birçok sosyalist yazarı etkilemiş; dönemin antifaşist yazarlarına rehber olmuştur. Sürgün edebiyatı alanında edebi eserler veren Anna Seghers savaşın bitişinden hemen sonra 1947-1951 yılları arası İki Almanya’nın durumunu karşılaştıran Karar adlı romanını ele alır. Savaş sonrası Almanya ikiye bölünmüş ve Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında ki fark bariz olarak ortaya çıkmıştır. Fakirlik ile zenginlik, işçi ile patron gibi zıt kavramların görüldüğü romanda sosyalizm ile kapitalizm ideolojileri açık bir şekilde yansıtılmıştır. Hem coğrafi ve ideolojik hem de sosyal olarak iki farklı kampı veya sınıf çatışmasını ustalıkla ele alan Anna Seghers, ikinci dünya savaşından sonra toplumcu gerçekçi romanlar yazmıştır