PRIVATIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE PERSPECTIVE OF LIBERAL CONSTITUTIONALISM


Serdaliyeva A.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2024

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım
  • City: Ankara
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

1980’li yılların sonunda SSCB’de Glasnost ve Perestroyka gibi uygulamalarla ülkenin hem ekonomik hem de politik sorunları giderilmeye çalışılmıştır. Ancak ilgili uygulamalar sistemin daha da kötüye gitmesine yol açmış ve 1991 yılında SSCB’nin dağılımı gerçekleşmiştir. Sosyalist sistemin çöküşü neticesinde yeni kurulan Rusya Federasyonu, ülkenin sürekliliğini sağlamak adına radikal değişikliklere başvurmuştur. Bu değişikliklerden en önemlisi benzerine dünyada rastlanmayacak bir özelleştirme yönteminin kullanılmasıdır.

“Liberal Anayasacılık Perspektifinden Rusya Federasyonu’nda Özelleştirme” başlığı altında hazırlanan bu çalışmanın amacı; Rusya’nın sosyalist düzenden liberal düzene geçiş sürecinde yani 1991-1999 yılları arasında uygulanan kapsamlı özelleştirme politikalarının ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısını ne şekilde etkilediğini incelemektir. Bir diğer amaç ise özelleştirme sürecinde bu uygulamaya dair kabul edilen kanun ile kararların işleyişini ele almaktır.

İlgili çalışma üç bölümden oluşmakta olup; birinci bölümde liberal ve sosyalist anayasacılık perspektifinden özelleştirmenin tarihi ve teorik çerçevesi ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise; SSCB döneminde anayasal düzeyde mülkiyet ve ekonomik yapıya dair düzenlenen hükümlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise 1991 sonrası Rusya Federasyonu’ndaki özelleştirme incelenmiştir.