Paslanmaya Maruz Kalmış Tam Ölçekli Betonarme Kolonların Monotonik Yükleme Etkisi Altında Yapısal Davranışlarının İncelenmesi: Korozyon Çalışmaları İçin Öneriler


Creative Commons License

Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Mermit M. F., Kohistani R., Karimi A.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.695-713, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Korozyona maruz kalmış betonarme yapıların sismik performanslarının tahmin edilmesi korozyona uğramamış yapılara göre daha zordur. Gerçekleştirilen bu deneysel çalışma ile birlikte korozyona maruz kalmış betonarme elemanları üzerine yapılacak olan çalışmalara ışık tutulması amaçlanmıştır. Beş adet tam ölçekli betonarme kolonu hızlandırılmış korozyon yöntemi kullanılarak farklı korozyon oranları için paslandırılmıştır. Paslandırılmış betonarme kolonları sabit eksenel yük altında monotonik yüklemeye tabi tutularak, akma ve nihai yükleri, süneklik oranları ve enerji yutma kapasiteleri deneysel olarak elde edilmiştir. Betonarme kolonlarındaki gerçek korozyon oranları yükleme deneylerinden sonra betonarme kolonlarının kırılarak ve gömülü olan tüm betonarme donatılarının çıkartılması ile elde edilmiştir. Yapılan deneysel çalışma sonucunda, monotonik yüklemenin tersinir-tekrarlanır yüklemeye göre zayıf yönleri göz önüne alınan deprem indeksleri açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar doğrultusunda ileriki korozyon çalışmaları için önemli önerilerde bulunulmuştur. Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, paslanmış betonarme kolonlarının monotonik yükleme etkisi altında süneklik oranları ve enerji yutma kapasiteleri artan korozyon oranına bağlı olarak azalmıştır. Monotonik yükleme etkisi altında pasın belirli oranlarına kadar sağlamış olduğu sargı etkisi ve buna bağlı olarak deprem indekslerindeki artışlar net bir şekilde görülememiştir. Tek doğrultuda göçme modu kabulü ile yapılacak olan sismik değerlendirmelerde kullanılmak üzere paslanmış betonarme kolonların süneklik ve enerji yutma kapasitelerinin tahmin edilebilmesi için iki ampirik model geliştirilmiştir.