Antibiyotik Olarak Kullanılan Sultamisilin, Sefdinir, Vankomisin Hidroklorür ve Kolistin Etken Maddelerinin İnsan Serum Paraoksonaz1 Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

ÖZÇELİK M. B., SERHAT Y., DİLEK E.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.349-357, 2019 (Peer-Reviewed Journal)