Tanah’a Göre İsrail Ülkesi ve Soyunun Seçilmişliği


Aksakal Z. N.

Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Turkey, 07 December 2020, pp.50-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.50-67
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The lands promised to the Israelites have an important place as a sacred geography according to the sacred texts of all Abrahamic religions. Although the subject of the Israelites being chosen whom these lands are promised may differ in terms of the meaning it expresses, it is a common discourse of these religions and their texts. According to the Qur'an, the Israelites being chosen is not an unconditional and absolute superiority based just on ancestry. But the meaning of “being chosen” is the Allah's goodnesses which he had given to them such as prophets, books, religion, abundant sustenance. These goodnesses were given to the Islamic ummah together with Muhammad (pbuh). In Christianity, Israelites being chosen has been extended for all people who believe in Jesus (a.s.) thanks to the new covenant God made with all humanity. So, what is the meaning of being chosen of the land Israel and Israelites in the Jewish belief? What are the sources of beliefs in these subjects in Tanach and how were they understood? This study which aims to find answers to these questions is important in understanding the unbreakable bond between the chosen land of Israel, Israelites and the law of Moses which was preached to implement by this lineage in Rabbani Judaism. Thus, the religious basis of Zionism and the struggle for the holy lands in the Middle East throughout history will be understood.

According to the results of the study, the issue of the Israel and Israelites being chosen in Tanach should be understood within the framework of its meanings in the history of the prophets and its own historical conditions. In this context, it has been understood that the issue of being chosen in Tanach does not mean anything different from other covenants and theirs conclusions made between God and man in history; and to be chosen includes historical meanings and importance related to the land of Israel and Israelites that can’t be carried to the universal level; and God and the prophets of Israel do not mean that they address only the Israelite lineage and do not address the other nations. However, in Rabbani Judaism, the issue of being chosen has turned into a belief that places the country of Israel and Israelites at the center of the whole world and regards them as privileged.

İsrail soyuna vadedilmiş topraklar, tüm İbrahîmî dinlerin kutsal metinlerine göre kutsal bir coğrafya olarak önemli bir konumdadır. Bu toprakların vadedildiği İsrail soyunun seçilmişliği konusu da ifade ettiği anlam bakımından değişebilse de bu dinlerin ve metinlerinin ortak bir söylemdir. Kur’an’a göre İsrail soyunun seçilmişliği kayıtsız-şartsız ve mutlak anlamda sırf soya dayanan bir üstünlüğü değil, Allah’ın (c.c.) vaktiyle onlara peygamber, kitap, din, bol rızık gibi ziyadesiyle nimetler vermesiyle ilgilidir ve Hz. Muhammed (a.s.) vesilesiyle bu faziletler İslam ümmetine de verilmiştir. Hristiyanlık’ta ise İsrailoğullarının seçilmişliği, Tanrı’nın tüm insanlıkla yaptığı yeni ahdi sayesinde İsa’ya (a.s.) iman eden tüm insanlar için genişletilmiştir. Peki Yahudi inanışında İsrail ülkesinin ve soyunun seçilmişliği ne anlama gelmektedir? Bu konulardaki inanışların Tanah’taki kaynakları nelerdir ve bunlar nasıl anlaşılmıştır? Bu sorulara cevap aramak amacıyla yapılan bu çalışma, Rabbânî Yahudilikte seçilmiş İsrail ülkesi ve soyunun ve bu ülkede bu soyun uygulaması üzere vazedilen Musa’nın (a.s) yasasının arasındaki koparılamaz addedilen bağın anlaşılması açısından önemlidir. Böylece Siyonizm’in ve tarih boyunca Orta Doğu’daki kutsal topraklar mücadelesinin dini dayanakları da anlaşılmış olacaktır. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre Tanah’taki İsrail ülkesi ve soyunun seçilmişliği bahsi, peygamberler tarihinde ve kendi tarihsel şartlarında ifade ettiği anlamlar çerçevesinde anlaşılmalıdır. Bu çerçevede, Tanah’ta seçilmişlik konusunun tarihteki Tanrı ile insan arasında yapılan diğer ahitlerden ve sonuçlarından farklı bir anlam ifade etmediği, İsrail toprakları ve soyu ile ilgili evrensel düzeye taşınamayacak tarihi anlam ve önemleri içerdiği, Tanrı’nın ve İsrail peygamberlerinin sadece İsrail soyunu muhatap alıp öteki uluslara hitap etmediği anlamına gelmediği anlaşılmıştır. Ancak Rabbânî Yahudilik’te seçilmişlik hususu evrensel düzeyde İsrail ülkesini ve soyunu tüm dünyanın merkezine koyup ayrıcalıklı sayan bir inanca dönüşmüştür.