Âşık Murat Çobanoğlu'nun Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları


Kara R., Yıldız S.

TÜRÜK, no.31, pp.197-212, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.12992/turuk1266
  • Journal Name: TÜRÜK
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.197-212
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Âşıklar toplumumuzun kültür elçileridir. Geçmişte halkımızın eğitilmesinde ve aydınlanmasında önemli rol oynamışlardır. Köy odalarında, kahvehanelerde eğitim imkânı olmayan halkımızı kültürel yönden aydınlatmış, rehberlik etmiş ve yol göstermişlerdir. Murat Çobanoğlu 20. yüzyılın ilk yarısında kendisinden en çok söz ettiren âşıklarımızdan biridir. Âşık Murat Çobanoğlu halkımızın aydınlatılmasında önemli bir yeri olan, halkın içinden yani ocaktan yetişen ve kendisini yetiştiren bir aşığımızdır. Bu çalışmanın amacı, Âşık Murat Çobanoğlu’nun şiirlerinde yer alan halk kültürü unsurlarını tespit edip incelemektir. Kafkasyalı’nın Çobanoğlu hakkında hazırlamış olduğu “Murat Çobanoğlu, Hayatı-Sanatı-Eserleri” (1998) isimli eser titizlikle taranmış ve 330 şiirinde yer alan halk kültürü unsurları (deyimler, atasözleri, yerel söyleyişler, argo, dualar ve beddualar, lebdeğmez, dedim-dedilli söyleyiş, muamma, halk hikâye kahramanları , bitki adı, yer adı, tarihi unsurlar, halk hikâye kahramanları, şair ve ozanlar, meslekler, akrabalık adları, dini unsurlar, hayvan isimleri vb.) incelenmiştir. Bu çalışma nitel veri toplama tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler tablolarla gösterilmiştir.