ÜLKE MARKALAMASI BAĞLAMINDA ULUSLARARASI BASINDATÜRK DİZİLERİ VE TÜRKİYE İMAJI


ÖZARSLAN K.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.215-238, 2020 (Peer-Reviewed Journal)