Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puanının Finansal Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği


SÖNMEZ A. R.

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.21-34, 2023 (Peer-Reviewed Journal)