KOROZYONA MARUZ KALMIŞ BETONARME KOLONLARIN YAPISAL DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ


Çelik A., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ.

4.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 22 - 24 October 2020, vol.3, pp.459-462

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 3
  • Page Numbers: pp.459-462
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Betonarme elemanlarda oluşan donatı korozyonu sebebiyle, yapıların hedeflenen performans seviyeleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Donatı kesit alanında azalma, korozyon ürünlerinin hacimsel genişlemesi ile betonun çatlaması, beton ve donatı arasındaki aderans kuvvetinin azalması korozyonun betonarme elemanlarda neden olduğu başlıca olumsuz etkilerdendir. Paslanmış betonarme kolonların yapısal performanslarının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için yapılan araştırmalar önemini korumaktadır. Çalışma kapsamında yüksek seviyelerde donatı korozyonunun, betonarme kolonların yapısal davranışları üzerine etkisini incelemek üzere 5 adet tam ölçekli betonarme kolonu imal edilmiştir. Bir adet betonarme kolon referans tutularak korozyona maruz bırakılmamış olup, diğer numunelere tam ölçekli paslandırma havuzunda farklı seviyelerde hızlandırılmış korozyon süreci uygulanmıştır. Paslandırma sürecinin ardından numuneler üzerinde korozyon sebebiyle meydana gelen çatlak genişlikleri mikroskopla ölçülerek haritalandırma yapılmıştır. Tam ölçekli betonarme kolon numuneleri sabit eksenel yük altında, artırımsal tersinir tekrarlanır yanal yük uygulanarak teste tabi tutulmuştur. Yükleme deneylerinden sonra numunelerdeki boyuna donatılar ve etriyeler kırılarak çıkarılmış ve mekanik olarak beton artıklarından temizlenmiştir. Donatıların son ağırlıkları hassas terazi ile kayıt altına alınarak numunelerin gerçek korozyon oranları hesaplanmıştır. Elde edilen tüm deneysel verilerin ışığında korozyon etkisine maruz betonarme kolonların sismik performans seviyelerinin belirlenmesi için enerji bazlı ampirik modeller önerilmiştir.