ANALYSIS OF CARPARK ETUDES WITH DIFFERENT STATISTICAL METHODS AND MODELING WITH GIS (ERZINCAN PROVINCE SAMPLE)


Mazlum Y. , Bayata H. F.

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , Afyon, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.149-159

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149-159

Abstract


Bu çalışmanın amacı,yapılması planlanan otopark için,konum seçimi, etüdünü zenginleştirecek etkili; yerinde ve doğru kararlar alınabilmesini sağlayacak verilerin toplanmasıdır. Araştırma evrenini, Erzincan ili şehir merkezindeki 44 ayrı nokta oluşturmaktadır.Veriler, bu noktalar 12 ay boyunca gündüz saatlerinde düzenli olarak hassas bir sayım yapılarak ve bu sayımların  elektronik ortama aktarılmasıyla elde edilmiştir.

Otopark etütlerinin sahada uygulama aşamasının standart bir şekilde yapılması, rapor edilmesi; mevcut trafik yükünün yanında, gelecekte eklenecek trafik yükünü de dikkate alarak güncel veri entegrasyonunu sağlayacak şekilde bir etüt planlama ve uygulama aşamasından geçmesi sağlanmalıdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda görülen veri sayılarının eksikliği ve genel olarak yetersizlik üzerinde durulması gereken önemli bir durumdur.

Araştırmada amacına uygun olarak analiz yöntemi kullanılmıştır.Var olan eksiklikleri ve yetersizlikleri gidermek amacıyla, il merkezi için elde edilen bu yoğun parklanma datası, excell ortamına aktarılarak ay, gün, saat, bölge, park sayısı başlıkları altında incelenip analiz edilmiştir.

Bulgular: Bulgular ARCGIS 10 programında analiz edilmiştir.Gözlem CBS ile yapılan 12 aylık süreyi kapsamaktadır.Şehir merkezinin orta noktası Dörtyol mevkidir. İl merkezine  ait 44 ayrı nokta bu merkez etrafında toplanmaktadır.Bu noktalardaki yoğunluk hafta içi 08.00-18.00saatleri arasında büyük bir yoğunluk göstermektedir.Hafta sonu da Cumartesi günleri 10.00-19.00saatleri arası bu yoğunluk sürmektedir.

Sonuç:Sonuç olarak şehir merkezinin yapı ve otopark itibariyle trafik ve araç yoğunluğunu karşılamadığı tespit edilmiştir.Yapılası otoparklar için çözüm önerileri sunulmuştur.