Keleş Güner E. , İçer F. , Özdemir A. O. , Çağlar B.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.815-827, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17714/gumusfenbil.877702
  • Title of Journal : Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.815-827

Abstract

Kaolin yüzeyine perovskit yapılı BiFeO3 (BFO) nanoparçacıklarının yerleştirilmesiyle kaolin-BiFeO3 (KBFO)
nanokompoziti hazırlandı. Saf kaolin (K), saf BFO ve hazırlanan KBFO nanokompozitin fotokatalitik aktiviteleri UVA
ve görünür bölge ışımaları altında katyonik bir boyar madde olan kristal viyole (KV)’nin fotokatalitik bozunması
incelenerek değerlendirildi. KBFO nanokompozitinin diğer katalizörlere nispeten daha yüksek fotokatalitik aktivite
sergilediği ve fotobozunmanın yalancı birinci dereceden kinetik izlediği belirlendi. Ayrıca pH, başlangıç boya
konsantrasyonu ve katalizör miktarı gibi deneysel parametrelerin fotokataliz reaksiyonuna etkileri incelenerek en uygun
değerleri tespit edildi. pH 9’da 10mgL
-1 başlangıç boya konsantrasyonunda ve 100 mg katalizör varlığında KV’nin KBFO
katalizörü üzerindeki fotokatalitik bozunma verimleri UVA ve GB ışınları altında sırasıyla %84 ve %89 olarak belirlendi.
KV'nin KBFO nanokompozit üzerindeki fotokatalitik bozunmasından sorumlu olan reaktif türlerinin katkısını belirlemek
için radikal süpürücü deneyler yapıldı ve olası mekanizma önerildi. Yapılan radikal süpürücü deneylerine göre hidroksil
radikallerinin KV’nin fotokatalitik bozunmasında başlıca role sahip olduğu tespit edildi.