Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Litolojik Yapının Etkisinde Doğal Bitki Örtüsü Dağılış Özelliklerinin CBS Yöntemleriyle Tespiti (Arapgir/ Malatya)

AL FARABİ 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021, pp.1 Sustainable Development

Harita, Grafik ve Analizlerle Mucur İlçesinin (Kırşehir) Doğal Çevre Özellikleri

Her Yönüyle Mucur Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.1-10

Erzincan Ovası'nda Plio-Kuaterner Volkanizmasına Ait Volkan Konileri

TURQUA/Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.89

RİZE'DE ŞEHİRSEL GELİŞİMİN JEOMORFOLOJİK BİRİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.1-10

RİZE'NİN KIYI ÇİZGİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER

TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.131-132

RİZE'NİN İKLİM ÖZELLİKLERİ

TÜRK COĞRAFYACILAR DERNEĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.601-609

DUMANLI ORMANLARI (REFAHİYE/ERZİNCAN)'NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

10. ÇEVRE VE EKOLOJİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.119 Sustainable Development

EKŞİSU SAZLIĞI (ERZİNCAN)'NIN OLUŞUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2. TÜRKİYE SULAK ALANLAR KONGRESİ, Kırşehir, Turkey, 12 - 14 June 2011, pp.229-237

Books & Book Chapters

ERZİNCAN İLİNDEKİ DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİNE SAHİP ÖNEMLİ DESTİNASYONLARIN FİZİKİ COĞRAFYA TEMELLİ KAYNAK ANALİZİ

in: Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan COĞRAFYA VE İNSAN, Doç. Dr. Salih Birinci Doç. Dr. Çağlar Kıvanç Kaymaz Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan, Editor, Kriter Yayınevi, Erzurum, pp.483-518, 2023

MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE RİZE SAHİL ŞERİDİ VE KIYI ÇİZGİSİNİN 1983-2023 YILLARI ARASI DEĞİŞİM TRENDİ

in: Ekolojik, Politik ve Yönetsel Açıdan TÜRKİYE’DE KIYI ALANLARI, Yazar,Ahmet, Editor, EFİL YAYINEVİ, Ankara, pp.137-160, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Tokat İlinin Genel Jeolojik, Jeomorfolojik ve Tektonik Özellikleri ile Paleocoğrafyası

in: HOROZTEPE'DEN GÜNÜMÜZE 6000 YILDA TOKAT, Şenol Celal, Editor, Paradigma Akademik Yayınları, Çanakkale, pp.231-242, 2022

Hidrografik Özellikler, Bitki Örtüsü, Toprak Özellikleri ve Çevre Sorunları

in: Erzincan 2019, Akın H., Editor, Erzincan Valiliği Yayını, Erzincan, pp.85-91, 2019

Metrics

Publication

28

Project

3

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals