Education Information

Education Information

  • 2010 - 2017 Doctorate

    Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Coğrafya/Fiziki Coğrafya, Turkey

  • 2006 - 2010 Postgraduate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya/Fiziki Coğrafya, Turkey

  • 2002 - 2006 Undergraduate

    Ataturk University, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Turkey