Nano Sentetik Polipropilen Elyaf Katkılı Betonarme Döşemelerde Geliştirilen Deneysel Tasarım Modeli İle Aderans Boyunun Belirlenmesi


KUMBASAROĞLU A. (Executive), TURAN A. İ., ÇELİK A., YANGİBAYEV U.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: January 2021

Project Abstract

Sünek davranış, yapıların sahip olması gereken en önemli deprem göstergelerinden biridir. Betonun çekme mukavemeti ve çelik donatı çubukların oryantasyonu (uyum şartları) nedeniyle, yapısal (taşıyıcı) nano sentetik (poli-propilen) elyaflar gibi üç boyutlu ilave güçlendirme malzemesi olarak alternatif malzemelerin yapılarda kullanımı ve/veya fabrikasyonu birkaç on yıldan beri artan bir popülerlik kazanmıştır. Fiber donatılı betonun mekanik özellikleri ile bu tür malzemelerin uygun geometri ve miktarı birçok şartnamede (örneğin: İsviçre’de yürürlüğe girmiş bulunan MC 2010 Şartnamesi) kabul edilmiştir. Bununla birlikte, fiber donatılı betonarme taşıyıcı elemanların gerçek aderans boylarının belirlenmesi bugüne kadar araştırılmamıştır. Bu proje kapsamında nano sentetik (poli-propilen) elyafların farklı hacim oranlarına sahip betonarme taşıyıcı elemanların aderans boyunun tahmin edilebilmesi için deneysel bir tasarım modelinin geliştirilmesi amacıyla deneysel bir çalışmanın yürütülmesi planlanmıştır. Yapılan deney tasarımı kapsamında kırk adet farklı hacimsel nano sentetik (poli-propilen) elyaf oranlarında ve farklı teorik aderans boyu yönelimli betonarme döşemeler, yüklemeler dört noktadan olacak şekilde eğilme dayanımı testlerine tabi tutulacaktır. Eksenel eğilme testlerinden elde edilecek yük-deplasman, moment-eğrilik ve aderans gerilmesi-donatı kayması ilişkileri yanında görsel basınç göçmeleri sayesinde betonarme taşıyıcı elemanların ampirik aderans boyunun tahmin edilmesi hedeflenmektedir.