Değişen ekonomik süreçte Türk gayrimenkul piyasası ve konut sektöründeki fırsatlar: mortgage (ipoteğe dayalı uzun vadeli konut kredisi) sistemine geçiş aşamasındaki hazırlık, uyum ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik yeni bir yaklaşım


Yalçıner H., Yitmen I.(Executive), Öztürk G. B., Marar K., Taneri C., Başkaya S., et al.

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2005
  • End Date: March 2007