Quercus macranthera subsp syspirensis Bitkisinin Meyvelerinden Antidiyabetik Etkili Bitkisel Drog Preparatlarının Geliştirilmesi


Gözcü S., Güvenalp Z.(Executive), Yuca H., Kalaycı B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: July 2017