Koroner By-Pass Operasyonu Sonrası Kardiyak Olaylar İle Serum İnflamasyon Biyomarkerleri Arasındaki İlişki


ONK O. A. (Executive), ONK D., TOPAL E., YURT Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: January 2017