İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae Acari Tetranychidae ağının karakterizasyonu


DOĞAN S. (Executive), ZEYTUN E., ÇAĞLAR M., ÇAĞLAR B., ÇIRAK Ç., DOĞAN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2016
  • End Date: November 2017