Erzurum Atatürk Üniversitesi üniversite kavşağının hava fotoğrafları ve jeodezik ölçümler yardımıyla yeniden planlanması ve trafik sinyalizasyonunun bulanık mantık kontrollü trafik sinyalizasyonu


Bayata H. F., Baran A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2007