Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme Eğitimi Projesi


Bayata H. F. (Executive)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2017 - 2017

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: September 2017