Sürücülerin Farklı Yol ve Trafik Özellikleri Karşısındaki Davranışlarının Simülatör Ortamında İncelenmesi


Bayata H. F. (Executive), Mazlum Y., Aydın M. M., Çoruh E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2022
  • End Date: April 2024

Project Abstract

Tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde de trafik kazalarına en çok sebebiyet veren unsur olarak insan karşımıza çıkmaktadır. Sürücüler, rutin sürüş görevleri sırasında bazı hatalar yapabilirler ve bu hatalar çeşitli kazalara neden olabilir. Sürüş esnasında trafik bilgileri, sürücüler tarafından sınırlı algı, dikkat, hafıza ve yargı yeteneklerine dayalı olarak işlenir. Sürücülerin yeteneklerini aşan bilgiler, sürücülerin iş yükünü artırarak hatalı kararlara neden olarak güvenlik açısından kritik olaylara yol açabilir. 
Bu çalışmanın amacı, sürücülerin normal, otonom veya yarı otonom olarak adlandırılabilecek teknolojik şartları yansıtan bir araç kullanırken seyir halinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin ulaşım standartları dahilinde karşılaşacakları olağan dışı durumlarda sürücü davranışlarının simülatör ortamında belirlenmesidir. Yapılacak bu sürüş testleri ile gelişmekte olan ülkelerin sürücülerinin beklenmedik durumlar karşısındaki davranışları belirlenecek ve bu ani durumlar karşısındaki hareket ve davranışları ölçülecektir. Çalışma, kurulacak olan bir sürüş simülatör laboratuvarında gerçek bir araç kullanılarak önceden belirlenmiş olası riskli veya beklenmedik durum senaryolarının olduğu güzergâhlarda, denek sürücülere sürüş yaptırılmasını içermektedir. Çalışma kapsamında incelenmesi düşünülen örnek bazı senaryolar; trafik akımı içerisinde şişe boynu oluşumu ile daralan yol, çalışma yapılan bir yolda standartlara uymayan uyarılar ile biten şerit çizgisi, aniden yola çıkan bir yaya veya hayvan, dönel bir kavşak içinde şerit çizgilerinin olmaması durumunda öncelik veya agresif sürüş karşısında yapılan sürüşleri kapsayan durumları içermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin yol şartları dikkate alınarak hazırlanacak olan bu senaryolar ile yol kullanıcı davranışları simülatör ortamında gerçekleştirilip gerekli veriler toplanacaktır. Böylelikle sahada toplanması oldukça zahmetli ve riskli olan veriler laboratuvar ortamında kapsamlı bir veri seti ile elde edilecektir.