Erzincan İlinde Yaşayan Demir Eksikliği Anemili Hastalarda Eritrosit Membran Fosfolipidleri, Yağ Asitleri Profilleri ve Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfoglukono Dehidrogenaz, Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitelerinin Araştırılması


AKTAŞ M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2012
  • End Date: July 2013