Hizmetiçi Eğitimin Öğretim Elamanlarının Fen Sosyal ve Eğitim Alanlarında Uluslararası Akademik Yayın Hazırlama Hakkındaki ÖzYeterlik İnançları Üzerine Etkisi


BAŞIBÜYÜK A. (Executive), BEKDEMİR M., OSMA E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: December 2016