XVI XVIII Yüzyıllar Osmanlı Devleti Kuzey Doğu Anadolu Kentlerinin Sosyoekonomik Durumu


Akpınar E., Bektaş Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2009
  • End Date: January 2011

Project Abstract

Tarihi kayıtlara ve kaynaklara dayalı olarak XVI-XVIII. Yüzyıllar Osmanlı Devleti Kuzey Doğu Anadolu Kentlerinin Sosyoekonomik Durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili yayınlar yapılmıştır.