İyontoforez yöntemi ile vücuttaki üre düzeyinin transdermal ölçen cihaz geliştirilmesi


ÇUBUK O.

TUBITAK Project, 2006 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2006
  • End Date: June 2010