AxOy ve AxByOz A B Cu Mn Fe İkili ve Üçlü Metal Oksit Bileşiklerin Hidrotermal Solvotermal Yöntemle Elde Edilmesi Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi


ASTAM A. (Executive), Kargın Y. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2020
  • End Date: September 2022