Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerine Göre Suriye'nin Demografik Yapısında Meydana Gelen Değişmeler: Halep Vilâyeti (1878-1920)


KÖSE M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: May 2019