Scientific Activities

Jury Memberships

 • July 2023 Appointment to Academic Staff-Professorship

  Atatürk Üniversitesi

  Appointment to Academic Staff-Professorship

 • July 2023 Post Graduate

  Kafkas Üniversitesi

  Post Graduate

 • July 2023 Post Graduate

  Kafkas Üniversitesi

  Post Graduate

 • May 2023 Doctoral Examination

  Atatürk Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2023 Doctoral Examination

  Atatürk Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2023 Post Graduate

  Kafkas Üniversitesi

  Post Graduate

 • January 2023 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

 • January 2023 Academic Staff Examination

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  Academic Staff Examination

 • December 2022 Doctoral Examination

  Atatürk Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • December 2022 Doctoral Examination

  Atatürk Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • December 2022 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi

  Doctorate

 • November 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  İnönü Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • October 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Ordu Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • September 2022 Post Graduate

  Kafkas Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Dicle Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • August 2022 Doctorate

  İnönü Üniversitesi

  Doctorate

 • July 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • July 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • July 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • June 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Atatürk Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • May 2022 Doctoral Examination

  Atatürk Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • May 2022 Doctoral Examination

  Atatürk Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • April 2022 Associate Professor Exam

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • January 2022 Doctoral Examination

  Kafkas Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2022 Doctorate

  İnönü Üniversitesi

  Doctorate

 • December 2021 Doctorate

  İnönü Üniversitesi

  Doctorate

 • July 2021 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Post Graduate

 • July 2021 Doctorate

  İnönü Üniversitesi

  Doctorate

 • July 2021 Doctorate

  İnönü Üniversitesi

  Doctorate

 • June 2021 Academic Staff Examination

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  Academic Staff Examination

 • July 2018 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin ilaç-ilaç Etkileşimi Hakkındaki Bilgileri ve Uygulamaları İncelenmesi

 • July 2018 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  Metabolik Sorunu Olan Çocuğun Ebeveynlerinin Bakım Yükünün Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi

 • July 2018 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  KOAH’lı Hastalara Yaşam Modeline GöreVerilen Hemşirelik Eğitiminin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi

 • November 2017 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  Yaşlılarda Yaşam Kalitesi İle Spiritüalite (Maneviyat) Arasındaki İlişki

 • November 2017 Doctorate

  İnönü Üniversitesi

  Kemoterapi Alan Hastalarda Uyku Hijyeni Eğitimi Ve Refleksolojinin Uyku Kalitesine Ve Yorgunluğa Etkisi’’

 • June 2017 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Oral antikoagülan kullanan kalp hastalarının antikoagülan tedaviden memnuniyet düzeyleri

 • March 2017 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Hemşirelik öğrencilerinin kendini gerçekleştirme engelleri ile meslek seçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

 • April 2016 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Hemşirelerin Kişisel Değerleri İle Etik Duyarlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi’’

 • December 2015 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi

  Doktora sınavı

 • August 2015 Post Graduate

  Erzincan Üniversitesi

  Yaşlı Hipertansif Bireylerde Depresyonun Antihipertansif İlaca Uyuma Etkisi

 • July 2015 Post Graduate

  Erzincan Üniversitesi

  Gebelikte Distresin Tanımlanması’’

 • March 2015 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Profesyoneller İçin Ahlaki Gelişim Ölçeği'nin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması

 • March 2015 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Ortopedik Engelli Bireylerin Öfke İfade Biçimleri, Benlik Saygıları Ve Yaşam Doyumları

 • March 2015 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Baş Ve Boyun İmmobilizasyonun Spinal Anestezi Sonrası Oluşan Baş Ağrısına Etkisinin Değerlendirilmesi’’

 • January 2015 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi

  Atatürk Üniversitesi

Activities in Scientific Journals

 • 2021 - Continues Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Committee Member

 • 2019 - Continues Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2017 - Continues Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2016 - Continues Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2016 - Continues Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2019 - 2021

  Advisory Committee Member

 • 2017 - 2021 JOURNAL OF EDUCATION & RESEARCH IN NURSING

  Advisory Committee Member

 • 2016 - 2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2015 - 2020

  Advisory Committee Member

 • 2014 - 2017

  Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2018 - Continues İnovatif Hemşirelik Derneği

  Member

 • 2014 - Continues Geriatri Hemşireliği Derneği

  Member

 • 2014 - Continues Kültürlerarası Hemşirelik Derneği

  Member

 • 2011 - Continues Hemşirelik Eğitimi Derneği

  Member

 • 2008 - Continues Türk Hemşireler Derneği

  Member

Scientific Refereeing

 • December 2023 SCIENTIFIC REPORTS

  SCI Journal

 • December 2023 TECHNOLOGY AND HEALTH CARE

  SCI Journal

 • October 2023 ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH

  SCI Journal

 • August 2023 WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH

  Journal Indexed in SSCI

 • July 2023 Caucasian Journal of Science

  Other Indexed Journal

 • July 2023 TECHNOLOGY AND HEALTH CARE

  SCI Journal

 • July 2023 Caucasian Journal of Science

  Other Indexed Journal

 • April 2023 Caucasian Journal of Science

  Other Indexed Journal

 • April 2023 GERIATRICS

  Journal Indexed in ESCI

 • March 2023 Asian Journal of Research and Reports in Endocrinology

  Other Indexed Journal

 • March 2023 Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences

  Other Indexed Journal

 • March 2023 Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online)

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2023 NUTRIENTS

  Journal Indexed in SCI-E

 • December 2022 The Eurasian Journal of Medicine

  Other Indexed Journal

 • December 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE

  Journal Indexed in SSCI

 • December 2022 The Open Nursing Journal

  Other Indexed Journal

 • December 2022 Türk Fen ve Sağlık Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2022 WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH

  SCI Journal

 • December 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH

  Journal Indexed in SSCI

 • November 2022 Asian Journal of Cardiology Research

  Other journals

 • October 2022 Archives of Epilepsy

  Other Indexed Journal

 • October 2022 HEALTHCARE

  Journal Indexed in SSCI

 • October 2022 TONURSJ

  Other Indexed Journal

 • September 2022 HEALTHCARE

  Journal Indexed in SSCI

 • September 2022 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2022 TONURSJ

  Other Indexed Journal

 • September 2022 INFORMATION (SWITZERLAND)

  Journal Indexed in ESCI

 • September 2022 Sağlık Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2022 Asian Journal of Medicine and Health

  Other Indexed Journal

 • August 2022 Archives of Health Science and Research

  Other Indexed Journal

 • August 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2022 TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2022 International Journal of TROPICAL DISEASE & Health

  Other Indexed Journal

 • July 2022 The Eurasian Journal of Medicine

  Other Indexed Journal

 • July 2022 Asian Journal of Medicine and Health

  Other Indexed Journal

 • May 2022 Galician medical journal

  Other Indexed Journal

 • May 2022 Project Supported by Higher Education Institutions

  University Supported Other Projects, Yozgat Bozok University, Turkey

 • April 2022 Asian Journal of Medicine and Health

  Other Indexed Journal

 • March 2022 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2022 E - BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (BSBD)

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2022 TONURSJ

  Other Indexed Journal

 • December 2021 Journal of Pharmaceutical Research International

  Other Indexed Journal

 • December 2021 Project Supported by Higher Education Institutions

  BAP PhD, Erzincan Binali Yildirim University, Turkey

 • August 2021 anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi

  Other Journals

 • July 2021 ordu üniversitesi hemşirelik çalışmaları dergisi

  Other Journals

 • June 2021 anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi

  Other Journals

 • May 2021 Caucasian Journal of Science

  Other journals

 • April 2021 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2021 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Other Journals

 • March 2021 Anadolu Hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi

  Other Journals

 • February 2021 Hemşirelik Bilimi Dergisi

  Other Journals

 • February 2021 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2021 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Other Journals

Scientific Consultations

 • 2022 - Continues TUBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

  Project Consultancy

  Erzincan Binali Yildirim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey