Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI

5. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS, Antalya, Turkey, 26 July 2023, pp.80-86

METAPHORICAL ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND OTHER TEACHERS' PERCEPTIONS FOR THEIR COURSE

8th International New York Academic Research Congress on Humanities and Social Sciences, New York, United States Of America, 24 - 26 June 2023

Türk Futbolunda Seyircilerin Video Yardımcı Hakem (Var) Uygulamasına Bakış Açılarının İncelenmesi

6. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI, Aydın, Turkey, 7 - 10 October 2022

Otizmli Çocukları Olan Annelerin Sosyal Destek Algısının, Yaşam Kalitelerine Etkisi.

6. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2022, pp.115-116

Amatör Sporcuların Batıl İnançlarının Özgüvene Etkisi

6. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2022, pp.113-114

GoalBall Sporcularının Karar Verme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

e 3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 November 2018

Fitness Salonu Kullanıcılarının Spor Tesisi Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi Tam Metin Kitabı (15-18 Kasım 2018, Mardin-TÜRKİYE), Mardin, Turkey, 15 November 2018

GoalBall Sporcularının İletişim Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi Tam Metin Kitabı (15-18 Kasım 2018, Mardin-TÜRKİYE), Mardin, Turkey, 15 November 2018

Goalball Sporcularının Mizah Tarzlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

I. Internatıonal Congress of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon and Dance (ISPESCONGRESS 2018), İstanbul, Turkey, 26 April 2018

Goalball Sporcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

I. Internatıonal Congress of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon and Dance (ISPESCONGRESS 2018), İstanbul, Turkey, 26 April 2018

Marka kişiliği algısının marka bağlılığı üzerine etkisi

ERPA International Congresses on Education 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 02 June 2016, pp.96

Books & Book Chapters

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN ETKİSİ

in: SPOR & BİLİM 2023-1, Gökmen ÖZEN; İlker ÖZMUTLU, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.125-138, 2023

Voleybolcuların Antrenörlerinden Algıladıkları Etik Dışı İletişime Göre Antrenör Sporcu İlişkisinin ve Voleybol Tutumlarının İncelenmesi

in: SPOR BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR - I, SEVİÇ YILMAZ Duygu, ÇOLAK Mergül, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.119-131, 2023

TÜRKİYEDEKİ KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER

in: SPOR BİLİMLERİ TEMELİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR- 1, CANBOLAT GÜDER Betül; ÇOLAK Mergül; SEVİNÇ YILMAZ Duygu, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.138-155, 2023

İSTANBUL İLİNDE YÜRÜTÜLEN “YÜZME BİLMEYEN KALMASIN” PROJESİNİN İLÇE BAZINDA NİCELİKSEL ANALİZİ

in: SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 6, Karataş, Karataş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.149-176, 2022

AMATÖR SPORCULARIN BATIL İNANÇLARININ ÖZGÜVENE ETKİSİ

in: Spor Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar, Mustafa ALTINKÖK, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.87-102, 2022

SPOR FİTNESS MERKEZİ ÜYELERİNİN HİZMET KALİTE ALGISI İLE COVID-19‘A YAKALANMA KAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA GÜNCEL SPOR ARAŞTIRMALARI I, SEVİÇ YILMAZ Duygu, GÜDER Ferhat, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.141-158, 2022

Hatay İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yeterlikleri İle Yenilikçi Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-7- Academic Studies in Sports Sciences, Erkan ÇETİNKAYA, Rafet ÜNVER, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.30-41, 2022

UYGULAMALI BİLİMLER ALANINDAKİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ALANLARINA VE SERBEST ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE COVİD-19 İLE İLİŞKİLİ PSİKOLOJİK SIKINTI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

in: SPOR VE İLETİŞİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Erdoğan TOZOĞLU, Mücahit DURSUN ve Elif Küçük DURUR, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.23-34, 2022

Türkiye’de Spor Sponsorluğunun Gelişimi ve Avrupa Liglerine Göre Karşılaştırılması (Futbol Örneği)

in: Spor ve Sağlık Bilimlere Multidisipliner Bakış, HERGÜNER, Gülten; YÜCEL, Ali Serdar, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.240-268, 2020

Goalball Sporcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Farklı Değişkenlerine Göre İncelenmesi

in: Sporda Yeni Akademik Çalışmalar-4, ILKIM, Mehmet; ATILGAN, Davut, Editor, Akademisyen yayın evi, pp.202-223, 2019