General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Ekonomisi Ve Politikaları
Research Areas: Healthcare Administration, Health Management

Metrics

Publication

6
UN Sustainable Development Goals