Genel Bilgiler

Biyografi

Doç. Dr. Orhan AKTEPE ilkokulu köyünde, ortaöğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdikten (1976) sonra Erzincan'daki çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1979 yılında Zonguldak İmam Hatip Lisesine tayin edildi. 1980'de tekrar Erzincan'a dönerek değişik eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yapmayı sürdürdü. 1987 yılında Erzincan Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şube müdürü olarak atandı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde " Hz. Muhammed'in Risaletinin Evrenselliği" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında aynı ilde İl Halk Kütüphanesi müdürlüğü görevini üstlendi. 1995 yılında Erzincan İlahiyat Meslek Yüksekokulunda kelam derslerini okutmak üzere üniversitede görev aldı. 2000 yılında " Peygamberliğin Sona Ermesi: Hatemü'n Nübüvve" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını kazandı. Erzincan Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Kelam Anabilim Dalı

İletişim