Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LAND USE MAPPING OF BERGAMA TEST AREA USING HEADWALL HYPERSPEC VNIR IMAGES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS, İstanbul, Turkey, 7 September - 09 November 2019, pp.1-8 Sustainable Development

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ÜRETİLEN ORTOFOTO HARİTALARDA DOĞRULUK ANALİZİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 May 2013

Eş Dizimlilik Matrisi Ve Rastgele Orman Sınıflandırıcısı İle Çay Ve Fındık Alanlarının Sınıflandırılması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1-7 Sustainable Development

Toplu Öğrenme Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması: Rastgele Orman Ve Gentle Adaboost

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 - 19 November 2011, pp.1 Sustainable Development

Rastgele Orman Sınıflandırıcısı İle Arazi Kullanım Alanlarının Belirlenmesi

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.142-152 Sustainable Development

Uydu Görüntüleri İle Kentsel Gelişimin İzlenmesi

2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 13 - 15 October 2008, pp.256-267

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Geometrik Düzeltmenin Sınıflandırma Sonuçlarına Etkisi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) IV. Teknik Sempozyum, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2007, pp.1-5

Sayısal Yükseklik Modelinin Ortofoto Üretimine Etkisi

11. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1

Raster ve Vektör Haritalardan Elde Edilen Sayısal Verilerin Doğruluğunun İki Boyutta İrdelenmesi

11. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1-11

Close Range Photogrammetry And Three Dimensional Modeling For Dentistry

Optical 3-D Measurment Techniques VII, Viyana, Austria, 3 - 05 October 2005, pp.371-377

Books & Book Chapters

Detection And Management Of Tea Farmland With Remote Sensing And GIs Technologies

in: Research Reviews in Engineering, Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFÇİ,Dr. Öğr. Üyesi Altan YILMAZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.5-23, 2019

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

133

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

215

H-Index (Scopus)

6

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals